• Bama

Årets Leverandør

Nominasjonsvignett laget i forbindelse med BAMAs årlige prisutdeling «Årets Leverandør».